Prevádzkáreň obce Nenince, príspevková organizácia